เกี่ยวกับเรา

ไร่จันทร์เรือง ตั้งอยู่ตำบลตรอกนอง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี เป็นสวนทุเรียนที่ปลอดสารพิษ โดยชื่อของไร่จันทร์เรืองมาจากนามสกุลของคุณณัฐวุฒินั่นเอง คุณณัฐวุฒิอดีตพนักงานบริษัท การศึกษาระดับปริญญาโท คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผันตัวมาเป็นเกษตรชาวสวน ด้วยแต่ก่อนที่คุณพ่อคุณแม่เป็นคนทำสวน นานๆ เข้าท่านเริ่มแก่ลง คุณณัฐวุฒิจึงมีความคิดว่าอยากกลับมาช่วยท่านทำสวนเพื่อคุณพ่อกับคุณแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อย