วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอยเล็งเห็นว่ามะขามป้อมมีคุณประโยชน์ต่างๆมากมายทั้งทางด้านอาหารและทางยาสูง อีกทั้งพื้นที่ในอำเภอแก่งหางแมวสามารถปลูกมะขามป้อมได้ดี จึงได้ส่งเสริมให้สมาชิกกลุ่มปลูกมะขามป้อมเพื่อใช้เป็นอาหารและยา อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เสริม โดยให้ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ แล้วนำผลผลิตที่ได้มาจำหน่ายให้กับทางกลุ่มฯนำมาแปรรูปเป็น น้ำมะขามป้อม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์เพื่อสุขภาพ (Organic Product For Health ) ออกจำหน่ายได้รับการตอบรับด้วยดีจากผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และตัวแทนจำหน่าย ทำให้มียอดจำหน่ายสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดมา

น้ำมะขามป้อม

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตพืชสมุนไพรบ้านเกาะลอยเล็งเห็นว่ามะขามป้อมมีคุณประโยชน์ทั้งทางด้านอาหารและทางยาสูง
฿65
- +