ปัจจุบัน สวนละอองฟ้าปลูกมะยงชิดทั้งสิ้น 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ทูลเกล้า พันธุ์แก้วกลางดงและพันธุ์แม่ระมาด โดยมะยงชิดแต่ละสายพันธุ์จะมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป สำหรับมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า ผลดิบมีสีเขียว ผลสุกมีสีเหลืองออกแดง ทรงรูปไข่ เนื้อมาก เมล็ดเล็ก มีผลขนาดใหญ่ มะยงชิดพันธุ์แก้วกลางดง มีลักษณะผลใกล้เคียงกับมะยงชิดพันธุ์ทูลเกล้า แต่เนื้อจะกรอบกว่า และผลสุดจะมีสีส้มไม่ออกสีแดง สุดท้ายมะยงชิดพันธุ์แม่ระนาด จุดเด่นคือผลดก แต่ต้นโตช้า ไม่ทนทานต่อโรคและแมลง

มะยงชิด

ปัจจุบัน สวนละอองฟ้าปลูกมะยงชิดทั้งสิ้น 3 สายพันธุ์ คือ พันธุ์ทูลเกล้า พันธุ์แก้วกลางดงและพันธุ์แม่ระมาด
฿200
- +