สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการ
ที่อยู่: อาคารสำนักงานพาณิชย์จังหวัด เลขที่3/1 ซ.ศรีวิทยานอก ถ.ศรีสมุทร ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์: 0 2395 1361-63
โทรสาร:  0 2395 1364
Email:  samutprakan@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดปราจีนบุรี
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี ชั้น 1 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ไม้เค็ด อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี 25000
โทรศัพท์: 0 3745 4070-1 , 0 3745 4071-2
โทรสาร:  0 3745 4070-1
Email: prachinburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครนายก
ที่อยู่: ศาลากลางจังหวัด ชั้น 2(หลังเดิม) ถ.สุวรรณศร ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.นครนายก 26000
โทรศัพท์: 0 3731 3181 , 0 3731 2262
โทรสาร: 0 3731 3181
Email:  nakhonnayok@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี  
ที่อยู่: 81 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
โทรศัพท์: 0 3622 0293-4 , 0 3622 3205 (ON-LINE)
โทรสาร:  0 3622 0294
Email:  saraburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี  
ที่อยู่: 1162/2 ถ.ท่าแฉลบ ต.ตลาด อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์: 0 3930 1611
โทรสาร: 0 3931 1990
Email: chanthaburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดฉะเชิงเทรา  
ที่อยู่: 246/3 ถ.หน้าเมือง ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์: 0 3851 2223 , 0 3881 4436
โทรสาร: 0 3851 2223 
Email: chachoengsao@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชลบุรี  
ที่อยู่: 43/16 ถ.โรงพยาบาลเก่า ต.บางปลาสร้อย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์: 0 3827 9169 , 0 3827 4812
โทรสาร:  0 3827 9521
Email:  chonburi@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตราด  
ที่อยู่: 322/1 หมู่ 5 ถ.ดอนจวบ-บ้านล่าง ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
โทรศัพท์: 0 3951 1530
โทรสาร: 0 3952 0704
Email: trat@dbd.go.th

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดระยอง  
ที่อยู่: ศูนย์ราชการจังหวัด (ชั้น 2) ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง 21150
โทรศัพท์: 0 3869 4053-4
โทรสาร: 0 3869 4054
Email: rayong@dbd.go.th